Uslovi kupovine i povraćaja PDV-a za strane državljane

 • Potreban je obrazac ZPPPDV koji kupac dobija prilikom plaćanja robe u prodavnici u tri primerka.
 • Obrazac ZPPPDV je namenjen ispisu formulara za povraćaj poreza za strane kupce na Obrascu ZPPPDV .
 • Prilikom plaćanja robe, kupac plaća iznos u celosti, obuhvatajući PDV.
 • Kupac je u obavezi da prilikom prelaska granice tj. izlaska iz naše zemlje overi ZPPPDV obrazac na carini, u periodu od 3 meseca od datuma kupovine.
 • U vremenskom periodu od šest meseci, od datuma kupovine, kupac ukoliko želi da povrati PDV mora ući u zemlju, doneti 1 overen primerak (1 primerak zadržava carina, drugi je za kupca) u prodavnicu u kojoj je obavljena kupovina. Prodavac će vratiti novac za celokupni iznos pdv-a..
 • Minimalni iznos vrednosti kupljene robe za koju se može izdati ZPPPDV obrazac je jednak ili veći od 6.000 dinara.

*Više informacija pogledajte na sajtu www.poreskauprava.gov.rs/sr.html

 

Purchase conditions and VAT refund for foreign nationals

 • Three copies of the ZPPPDV Form, which will be given to a customer when purchasing goods in the store, are needed.
 • The ZPPPDV Form needs to be filled out for foreign customers tax refund.
 • When paying for goods, the buyer pays the total amount (including VAT).
 • The buyer is obliged to stamp ZPPPDV form at the customs when crossing the border or departing from the country, during the period of 3 months after the purchase date.
 • If the buyer wants to recover the VAT, he/she must enter the country during the period of six months, from the purchase date, and bring one stamped copy (the customs retains one copy, while the other one will be given to the buyer) to the store where the purchase has been made. Seller will refund the entire amount of VAT.
 • ZPPPDV Form can be issued for minimum purchase amount equal or higher than 6.000 RSD.

*For more information go to www.poreskauprava.gov.rs/en.html

 

Uslovi kupovine i povraćaja pdv-a za diplomatsko/konzularna predstavništva i međunarodne organizacije (ambasade)

 • SNPDV obrazac, koji je overila ambasada ili međunarodna organizacija.
 • Potvrda reciprociteta o oslobađanju od pdv-a i akciza.
 • Ovlašćenje osoba za nabavku robe.
 • Kopija lične karte osobe ovlašćene za kupovinu.
 • Kupcu se prilikom plaćanja robe, odbija pdv ukoliko ima gore navedena dokumenta.
 • Potvrda o poreskom oslobađanju za obveznika PDV, koji vrši promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara uz poresko oslobađanje (za međunarodne ugovore).
 • PPO-PDV, obrazac koji overava firma.

*Više informacija pogledajte na sajtu www.poreskauprava.gov.rs/sr.html

 

Purchase conditions and VAT refund for diplomatic/consular offices and international organisations (embassy)

 • SNPDV form - stamped by an embassy or international organization.
 • Confirmation of reciprocity on the VAT and excise tax exemption.
 • Authorization of the persons in charge of the procurement of goods.
 • ID card copy of the person authorized to purchase.
 • When paying for goods, the buyer with the documents mentioned above, will be able to make a VAT free purchase.
 • Certificate of Tax exemptions for VAT payer, that carries out traffic of goods or services, or import of goods with tax exemption (for international contracts).
 • PPO-VAT Form (Exemption Certificates for Sales Tax) stamped by the company.

*For more information go to www.poreskauprava.gov.rs/en.html