Politika privatnosti

 

Elbraco group doo

Apatin, Srpskih vladara 46

office@elbraco.rs

025/430-001

obrađuje vaše podatke o ličnosti.

 

Elbraco group doo prikuplja sledeće podatke o ličnosti:

Email adresa

Ime i prezime

Broj telefona

Adresa stanovanja

 

Svrha obrade i pravni osnov

Elbraco group doo koristi vaše podatke za sledeće svrhe:

Kreiranje korisničkih naloga

Pružanje osnovnih usluga

Korisnička podrška

Komunikacija sa  korisnicima

 

Elbraco group doo podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:

Pristanak

Zaključenje ili izvršenje ugovora

Pristanak možete povući u svakom trenutku.

 

Korisnici podataka

 Elbaco group dii ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

 

Zaštita podataka

Elbraco group doo štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

Enkriptovanje podataka

Antivirus zaštita

Sistem privilegija i rola

 

Elbraco group doo čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od   neograničeno, do povlačenja saglasnosti

 

 

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Elbraco group doo vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje. Automatizovano donošenje odluka i profilisanje vrši se na sledeći način:

potrošački krediti

 

 

Transfer podataka o ličnosti van EU

Elbraco group doo ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

 

 

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

Elbraco group doo ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

 

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:

Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;

Pristup vašim podacima o ličnosti;

Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;

Brisanje vaših podataka o ličnosti;

Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;

Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;

Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;

U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

 

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Elbraco group doo na sledeće načine:

Apatin,Srpskih vladara 46

sajt@elbraco.rs

0800/300-201

 

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.Elbraco.rs koristi „cookies“ da Vam pomogne da prilagodite korišćenje interneta Vašim potrebama. Cookie je tekstualni fajl koji je smešten na Vasem hard disku od strane web servera. Cookie-ji ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru. Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha cookie-ja je da obezbedi pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Saglasnost i promene uslova
Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani.
ELBRACO group doo se obavezuje da ce se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja email obaveštenja svim registrovanim korisnicima.
Hvala na ukazanom poverenju