Alfa plam poklanja

Alfa plam poklanja


U periodu od 01.06. do 30.06.2020. godine kompanija Alfa-Plam organizuje akciju u kojoj svaki učesnik dobija poklon paket.


Pravo učešća imaju svi punoletni građani  Republike Srbije koji u navedenom periodu kupe proizvode kompanije Alfa-Plam na koje se akcija odnosi. Akcija se odnosi na sledeće modele električnih i kombinovanih električno-gasnih štednjaka:  S 140 50, S 140 55, KS 140 50, KS 140 55, SG 122 55, S 140 55 R, SG 122 55 R, MS 120 60 Lite, S 140 50 M Lite, S 140 60 M Lite, S 140 60 VM Lite, SG 122 60 IM Lite, Alfa Mini elektrik i Gama.  Akcija se takođe odnosi na celokupan asortiman ugradne tehnike kompanije Alfa-Plam.


Svi učesnici koji ispune uslove učešća u akciji  stiču pravo na jedan  poklon paket sledeće sadržine: reklamna šerpa, drveni kuhinjski set (daska i špatula), platnena torba i reklamna poklon kutija.


Kako bi stekli pravo učešća u akciji kupci treba da kopiju fiskalnog računa sa ličnim podacima (ime i prezime, adresa stanovanja i  kontakt  telefon) pošalju najkasnije do 10.07.2020. godine na adresu: Alfa -Plam AD, ul. Radnička 1, 17500 Vranje, sa naznakom „Za učešće u akciji Kuvajte sa nama“ ili skeniran račun sa gore navedenim ličnim podacima pošalju na e-mail: kuvajtesanama@alfaplam.rs . Sve prijave koje ne sadrže potpune podatke kao i prijave koje stignu nakon 10.07.2020. godine neće biti uzete u razmatranje.


NAPOMENA: Jedan fiskalni račun se može poslati samo jednom. U slučaju višestrukog ponavljanja istog  fiskalnog računa (praćenje na osnovu broja fiskalnog isečka) poklon dobija učesnik koji je prvi poslao navedeni račun. 
Distribucija poklon paketa biće izvršena u periodu od 10.06. do 31.07.2020. godine.


Učešćem u akciji učesnik daje saglasnost organizatoru da prikuplja i obrađuje njegove lične podatke (ime, prezime, adresu  i telefon). Ovako prikupljeni podaci biće korišćeni u svemu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti, isključivo u svrhu sprovođenja akcije i za vreme koje je potrebno za potpuno sprovođenje. Učesnik akcije može u svakom trenutku tražiti pristup svojim podacima, njihovu izmenu i dopunu ili brisanje odnosno opoziv saglasnosti za njihovu obradu. U slučaju opoziva saglasnosti za obradu, učesnik gubi pravo učešća u akciji.